Výroba priemyselnej elektroniky

Viackanálové systémy QF5, QF9 ( QF10 )

13

Viackanálové riadiace systémy radu QFxx sú pevne programované výrobcom na zákazníkom požadované svetelné programy, ktoré dokážu rovnako ako nižšia rada LCxx jednotlivé kanály nie len zapínnať, ale aj stmievať alebo prelínať. Ich hlavná odlišnosť oproti rade LCxx spočíva v niekoľkonásobne vyšších výstupných výkonoch. Na doske je možné realizovat až 4 úplne nezávislé svetelné programy, ktoré si môže užívateľ podľa potreby prepinať prepínačom alebo kombináciou prepojok na ovládacích svorkách. Okrem toho sa na tejto doske da priamo nastavovať rýchlosť behu programu tlačidlami UP a DOWN, ktoré sa pripájajú na príslušné svorky. Nastavená rýchlost je uchovaná v pamäti aj po odpojení siete. Číslica v označení typu riadiacej dosky udáva počet kanálov, teda výstupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie QF5                                                  230 V / 50 Hz

– napájanie QF9 a QF10                                 3×400 V / 50 Hz

– výstupný výkon na 1 kanál                                     1800W

– maximálny celkový výkon QF5                                 5600W

– maximálny celkový výkon QF9, QF10         3600W na fázu

CENY:    QF5  79,- EUR bez DPH

             QF9   109,- EUR bez DPH

             QF10 115,- EUR bez DPH