Výroba priemyselnej elektroniky

Stmievač pre halogény HD-1K

7 Stmievač je určený pre zapínanie halogénového osvetlenia či uz v bazénoch alebo aj interierových bodových svetiel v podhľadoch. Je prispôsobený z hľadiska fázového  riadenia pre 12 voltové žiarovky napájané cez sieťový transformátor. Stmievač má dve základné funkcie: jednou je plynulé automatcké rozsvietenie svetelného okruhu z 0% na 100% jasu počas približne 5 sekúnd, druhou funkciou je manuálne nastavenie požadovaného jasu, teda stmievanie. Automatické rozsvietenie sa spustí krátkym stlačením tlačidla, manuálne nastavenie sa docieli stlačením a pridržaním tlačidla, v okamihu dosiahnutia požadovaného jasu je potrebné tlačidlo uvolniť. Vypnutie nastane následným stlačením tlačidla ľubovoľným spôsobom, zhodne pre obe funkcie stmievača. Pre ovládanie oboch funkcií stačí bežný spínač – tlačidlo s jednou stabilnou polohou.

Hlavnými výhodami automatického plynulého rozsvietenia sú eliminácia prúdových nárazov a následného zakolísania napätia v sieti, možnosť istenia bežnými ističmi na vedenie bez nutnosti nasadenia pomalých motorových ističov, predĺženie životnosti halogénových žiaroviek tým, že sa studené vlákno rozžeravuje postupne a v neposlednom rade je plynulé rozsvietenie aj fyziologicky prijatelnejšie pre ľudský zrak a jeho adaptovanie sa. Funkcia stmievania umožnuje zvoliť primeranú intenzitu osvetlenia pre tú ktorú situáciu za súčasného šetrenia elektrickej energie.

 TECHNICKÉ ÚDAJE:

-napájanie                      230 VAC
-vlastná spotreba              1 VA
-výstup                     elektronický, fázovo riadený triak
-zaťažiteľnosť                  3 A
-vstup                       kontakt tlačidla ( 250V AC, 0,05A )
-časový prah                  cca 0,5s
-čas nábehu                    cca 5s
-šírka                        2 moduly na DIN lište

CENA: 40,- EUR bez DPH