Výroba priemyselnej elektroniky

Riadiace a meracie systémy

Riadiace systémy je v podstate úplne otvorená kapitola, pretože v tejto oblasti má firma PROTRONIC hádam najväčší priestor na novinky a na zákazkovú výrobu, na ktorú sa tiež orientuje. Snahou je ale po úspešnom vývoji hoci zákazkového produktu uviesť tento do opakovanej výroby. Takýmto výrobkom je

– RIADIACA JEDNOTKA PRE AUTOMATICKÉ BRÁNY RSB-28

– UNIVERZÁLNA MERACIA A VYHODNOCOVACIA JEDNOTKA RPL-4110

– DIGITÁLNY ANEMOMETER S NASTAVITEĽNÝM PRAHOM SPÍNANIA AM0100 RI

– MERAČ DĹŽKY KÁBLOV LM100

– DETEKTOR SPRÁVNEHO PORADIA FÁZ A VÝPADKU FÁZE PHM-3F