Výroba priemyselnej elektroniky

Univerzálna meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL-4110

P1020196

Meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL4110 je vybavená analógovým vstupom prúdovou sľučkou 4 – 20mA ako aj rovnakým analógovým výstupom kvoli možnosti zobrazovania meraných hodnôt aj na ďalšej vzdialenej zobrazovacej jednotke. Okrem toho má táto jednotka aj 4 reléové výstupy, ktoré sa zapínaju pri prednastavených úrovniach meraných jednotkou. Tato vykonáva merianie v percentách a to od 0%, ktorým zodpovedá vstupný prúd 4mA do 100% pre 20mA. Tieto dve základné hranice je možne po odobratí čelného panelu kalibrovať, resp. kalibrovať rozsah 0 – 100% pre iné hodnoty prúdov ak je to potrebné. Okrem toho dokáže táto jednotka vyhodnotiť skrat na vstupe alebo prerušenie vstupnej prúdovej sľučky, čo aj indikuje na displeji.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                            24V DC, AC

– príkon                                       4W

– analógový vstup                 4 až 20mA

– analógový výstup               4 až 20mA

–  4 reléové výstupy               250V / 3A

– zobrazenie                       LED číslice 14mm, zelené

CENA: 125,- EUR bez DPH