Výroba priemyselnej elektroniky

Panelové digitálne hodiny CK-57

Displej zobrazuje miestny čas, ktorý je autonómne generovaný a beží aj po výpadku napájania. Korekcie je možné vykonať tlačidlami HOD a MIN, pričom sa údaj o hodinách, resp. minútach inkrementuje v sľučke.

17

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                               12V DC

– príkon                                      3W

– zobrazenie                         hodiny, minúty, 24h cyklus

– výška a farba číslic                57mm, červená

– zálohovanie                           6 mesiacov

– rozmery                               265 x 90 x 25mm

Do výroby sa pripravuje aj verzia CK 57 LT, ktorá bude pomocou rozhrania RS232 vysielať údaj o čase do podobných zobrazovačov typu CK 57 R, ktoré budú vlastne iba prijímacími terminálmi a tým bude možné vytvoriť napr. v rámci budovy alebo komplexu synchronizovaný systém reálneho času.

Ďalšou pripravovanou verziou je CKT 57 LL, pre kombináciu času a zobrazovania jednej teploty, alebo CKT 57 LLL s dvoma teplotami ( voda/vzduch ), získanymi lokálnym meraním, alebo verzia LLR, kde teplota vody može byť ziskaná zabudovaným rozhraním RS232 napr. z digitálneho termostatu.

CENA: 93,- EUR bez DPH

Displej zobrazuje miestny čas, ktorý je autonómne generovaný a beží aj po výpadku napájania. Korekcie je možné vykonať tlačidlami HOD a MIN, pričom sa údaj o hodinách, resp. minútach inkrementuje v sľučke.