Výroba priemyselnej elektroniky

Elektronické prístupové systémy AS48C

Prístupové systémy rady AS-48 sú určené na selektovaný prístup do chránených priestorov pomocou elektronického prístupového kľúča, pričom systém vyžaduje už nainštalovaný magnetický zámok s napájacím zdrojom. Ideálne riešenie je zástavba elektrického vrátnika, ku ktorej sa AS-48 pripája ako paralelný systém, teda nie je nutný zásah do pôvodnej zástavby. Na hornom obrázku je prevedenie AS-48 C, ktorého súčasťou je priamo na telese aj čítacie lôžko, na ktoré sa prikladá kľúč pri identifikácii. Na dolnom obrázku je prevedenie AS-48 NC, ktoré má čítacie lôžko pripojené externe.Toto prevedenie je vhodné v prípadoch, keď zákazník už má zastavaný viacfunkčný panel a elektronický prístupový systém je iba jednou z ďalších možností, resp. je dodatočne inštalovaný. Treba však počítať s obmedzením, ktorým je maximálna dĺžka prepojovacieho kábla medzi AS-48NC a čítacím lôžkom a to 1 m a kábel musí byť tienený. Ak zákazník potrebuje riešiť vstup do niekoľkých miestností v rámci firmy pomocou tohto systému, je možné každému jednotlivému kľúču, a teda osobe selektívne povoliť vstup iba do priestorov, kde má jej prítomnosť opodstatnenie.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                                                        12V DC

– príkon                                                              max. 1W

– indikácia LED                                                v type C

– zvuková indikácia ( na objednávku )             1kHz

– výstup pre elektrický zámok             kontakt relé 150V / 1A

– dĺžka zopnutia zámku                                  4 sekundy

– programovanie kľúčov                                u výrobcu

– rozmery                                                      70 x 90mm

CENA: AS48C, NC                              50 – 70,- EUR ( podľa počtu klúčov ) bez DPH

             kľúč s kľúčenkou                5,- EUR bez DPH