Výroba priemyselnej elektroniky

Dvojitý eletronický tlakový spínač PS2-F

6Tlakový spínač slúži na ovládanie elektrických prístrojov pomocou piestových alebo membránových mechanických ovládačov vyvíjajúcich ovládací tlak, ktoré sú spravidla umiestnené v agresívnom alebo veľmi vlhkom prostredí, kde takto nemusí byť umiestnená žiadna elektronika a žiadne elektrické tlačidlá, pretože vyhodnocovacia elektronika, ktorá je prepojená s ovládačom iba tenkou trubičkou može byť umiestnená v suchom prostredí. Oproti mechanickým tlakovým spínačom sa tento prístroj vyznačuje spojitým meraním tlaku a jeho elektronickým vyhodnotením v prahovej úrovni, čo umožňuje dosahovať niekoľkonásobne vyššiu citlivosť na zmenu tlaku v prívodnej trubičke a tak adekvátne väčšiu vzdialenosť ( dosah ) medzi mechanickým piestom a vyhodnocovacou elektronikou. To v praxi znamená, že prístroj môže byť umiestnený vo väčšine prípadov priamo v rozvádzači prislúchajúcom vírivke či bazénu a to aj ak je pomerne ďaleko bez potreby prepájania z pneumatického vedenia cez spínač na elektrické vedenie niekde na trase k rozvádzaču, pretože prístroj reaguje už pri tlakoch rádovo jednotiek kPa. Na požiadavku zákazníka je možné štandardnú citlivosť ešte zvýšiť pokiaľ to situácia vyžaduje. Oba kanály sú úplne nezávislé a galvanicky oddelené a fungujú s logikou FLIP-FLOP, čo znamená, že jedným stlačením sa výstupné relé zopne a druhým stlačením sa rozopne. Vypnutím napájania sa rušia prípadné zopnuté stavy výstupov a následným nábehom napájania sa prístroj resetuje, výstupy sú po ňom rozopnuté.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                              230V / 50Hz

– príkon                                          1VA

– výstupy                                 spínacie kontakty relé 250V / 3A

– dosah                                      10m ( na objednávku i viac )

– maximálny tlak                         35kPa

– rozmery                                 2 moduly na DIN lište

CENA: 60,- EUR bez DPH