Výroba priemyselnej elektroniky

Spínanie atrakcií

Tieto moduly sú určené pre zapínanie bazénových atrakcií kontaktným tlačidlom alebo pneumatickým tlačidlom – piestikom tak, že zaisťujú funkciu FLIP-FLOP, teda jedným stlačením tlačidla sa výstupné relé zopne, druhým stlačením sa vypne. U pneumatických modulov je aj prevedenie s impulzným výstupom ak atrakcie následne blokuje alebo zapína až nadriadený riadiaci systém.

– DVOJITÝ ELEKTRONICKÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ PS2-F

– ELEKTRONICKÁ ARETÁCIA FL-02