Výroba priemyselnej elektroniky

Riadiaca jednotka zakrývania bazénu ZB-324

5Riadiaca jednotka zakrývania bazénu slúži na automatické riadenie mechanizmu prekrytia vodnej hladiny, alternatívne posuvnej strechy bazénu s pohonom. Dokáže ovládať jednosmerný motor pohonu navijaka a to v dvoch rýchlostiach, pričom nižšia sa obvykle využíva na spustenie lamiel na hladinu a vyššia na samotný posun po hladine odvíjaním z bubna. Táto riadiaca jednotka využíva na relatívne meranie dráhy impulzujúci mikrospínač, ktorý je obvykle súčasťou pohonu, pročom konkrétne pracovné polohy ( východzia, dotyk s hladinou a koncová ) sa programujú priamo pri inštalácii na konkrétnu dĺžku bazénu pomocou tlačidiel a LED priamo na ovládacom paneli tejto jednotky. Postup spočíva vo vstupe do programovacieho módu prvým z troch tlačidiel, posúvanim rolety pomocou dalších dvoch dovtedy, kým sa nedosiahne žiadaná poloha a pri jej dosiahnutí zápis polohy do pamäte opät programovacim tlačidlom. Jednotlivé koncové polohy ako aj aktuálna poloha rolety sa priebežne ukladá do pamäte FRAM, takže po výpadku siete a jej nábehu sa všetky hodnoty automaticky obnovia a pokial nastane výpadok siete aj priamo počas pohybu rolety, po nábehu siete jednotka vie kde sa roleta nachádza a dokončí pohyb. Po naprogramovaní sa zakrývanie ovláda už iba jediným externým spínačom. Systém samozrejme dovoľuje aj pripojenie diaľkového ovládania s releovým výstupom. Z hľadiska ovládania sú k dispozícii dve verzie, jedna so statickým ovládaním, teda spínač v jednej polohe znamená napr. rozbalenie a zastavenie, prepnutie do opačnej polohy zas zbalenie a zastavenie. Druhá verzia má tzv. krokové ovládanie, kde sa toto uskutočňuje len impulzom pomocou tlačidla. Jeden impulz uvedie roletu do pohybu a tá automaticky zastaví v koncovej polohe. Ak počas pohybu rolety príde ďalší ovládací impulz, roleta zastane a po ďalšom impulze sa rozbehne opačným smerom. Riadiaca jednotka môže mať aj volitelnú funkciu elektrického brzdenia v koncovej polohe.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

-napájanie                             230 VAC, alternatívne 24 VAC

-vlastná spotreba                                      2 VA

-výstupy                                          mostík MOS FET

-nominálna zaťažiteľnosť                           8 A

-špíčková zaťažiteľnosť                             60A

-rozsah merania                                4000 krokov

 

CENA: 98,- EUR bez DPH