Výroba priemyselnej elektroniky

Protronic

– O VÝROBNOM PROGRAME

– PRIPRAVOVANÉ NOVINKY

– KONTAKTY

Niečo málo na úvod

Firma PROTRONIC bola založená 1. 4. 2000 – tento dátum možžno vyznieva trochu ako vtip, pretožže tento deň je pre ľudí so zmyslom pre humor určite nadmieru veselý. Táto firma ale rozhodne nie je vtipom, aj keď kto ma užž mal možžnosť osobne stretnúť iste pochopil, žže biznis ponímam s ľahkosťou a nadhľadom. Filozofia podnikania tejto firmy a teda mne vlastná je neskrývať sa za nejaký faloššný image, ale isť svojou vlastnou cestou, ktorá je často aj cestou experimentov a postavená na vlastnom vývoji a množstve nových produktov prinášaných na trh každým rokom. Verím, žže ľudia – zákazníci počas rokov demokracie užž dokázali dostatočne zmúdrieť na to, aby vedeli rozpoznať podvodníka hoci v luxusnom aute, drahom obleku a s nacvičeným strojeným správaním od človeka síce oblečeného v tričku a džžínach, za ktorým sú ale výsledky práce a serióznosť a odbornosť v kažždej vyslovenej vete. Považujem za úplne samozrejmé navštevovať či už potencionálnych alebo aj stálych zákazníkov, aby som načúval ich predstavám, víziám a tie sa snažil naplniť, ale aby som aj prijímal kritiku a reagoval na ňu ďalším vývojom a inováciami. Sú to informácie z prvej ruky, pre našu firmu sú neoceniteľné. S tým úzko súvisí aj to, že firma sa neschováva len za logo a nejaké informácie, ale má aj tvár, ktorá sa vám, zákazníkom aj z tohto typu média prihovára.

To je moje vyznanie sa z môjho vlastného pohľadu na podnikanie a riadenie firmy, ktorá má jediný cieľ – spokojného zákazníka, ktorý sa vždy rád s dôverou a s novými predstavami obráti práve na túto firmu.

Ing. Jaroslav ŠECHNÝ

majiteľ firmy