Výroba priemyselnej elektroniky

Digitálny hybridný termostat s riadením atrakcií s diaľkovým ovládaním CTS 060R

 

1Základom systému je v princípe termostat CTS 060, určený predovšetkým pre riadenie filtrácie a ohrevu v bazénových systémoch, rozsírený o ovládanie atrakcií a sériové rozhranie. Združuje v sebe digitálny termostat s možnosťou nastavenia offsetu pre zobrazenie aktuálnej teploty, hodiny reálneho času so zálohovaním a denným cyklom, možnosť nastavenia troch intervalov pre zapínanie filtrácie s minútovou presnosťou, nastaviteľný dobeh filtrácie po dohriati vody alebo ukončení filtračného cyklu počas ohrevu. Okrem toho má tento prístroj zabudovanú logiku s voliteľnou prioritou času alebo teploty a možnosť nastaviť zmysel spínania výstupu termostatu a to buď ako spínací pre ohrev, alebo rozpínací pre chladenie. Termostat je naviac rozšírený o 6 výstupov pre ovládanie atrakcií, ktoré je možné ovládať aj priamo tlačidlami pripojenými na vstupných svorkách. Súčasťou kompletu prístroja je snímač teploty, ktorý je odporový a vysokoóhmový, čo znamená, že prípadné predlžovanie jeho prívodného kábla aj o niekoľko metrov nespôsobí žiadnu podstatnú odchýlku pri meraní teploty. Významnou súčasťou zostavy je tzv. routerboard, ktorý po prepojení s termostatom pomocou rozhrania RS232 umožňuje diaľkové ovládanie termostatu akýmkoľvek prístrojom obsahujúcim wifi rozhranie a internetovy prehliadač. V tomto sa po prihlásení zobrazí virtuálny diaľkový ovládač, ktorým je možné či už na dotykovom displeji alebo myšou počítača zapínať atrakcie, odčítať skutočnú teplotu vody a aj nastavenú, ktorú je možné aj meniť a zobrazuje sa aj stav filtrácie, teda či beží, nebeží alebo či má poruchu. Pre vyhodnotenie správneho chodu filtrácie ma riadiaca jednotka vstup pre snímanie prietoku s časovým oneskorením vyhodnotenia. Všetky stavy sú potvrdzované zmenou farby virtuálnych tlačidiel, resp. zmenou zobrazenej hodnoty nastavenej teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                                                     230V / 50Hz

– príkon                                                            < 5VA

– rozsah merania teploty                                0 – 60°C

– rozsah nastavenia teploty                            10 – 49°C

– rozsah nastavenia offsetu                            0 – 6°C

– hysterézia ( pevná )                                     0,5°C

– štandardná dĺžka kábla snímača teploty     3m

– cyklus hodín                                                denný

– výstupy pre ohrev/chladenie a filtráciu       kontakt relé 250V/8A

– výstupy pre atrakcie                                    kontakt relé 250V/8A

– sledovanie prietoku filtrácie                        vstup pre snímač, časové oneskorenie cca 30s

– digitálny rozhranie obojsmerné                   RS232

– zálohovanie – dĺžka                                     cca 3 roky bez pripojenia na sieť

– spôsob zálohovania                                     lítiová batéria CR2032

CENA: 285,- EUR bez DPH

Stiahnite si datasheet: CTS 060R