Výroba priemyselnej elektroniky

Detektor správneho poradia fáz a výpadku fáze PHM-3F

18Tento detektor sleduje správne poradie fáz v sietovom prívode a detekuje aj prípadný výpadok niektorej fázy. Ak je poradie fáz správne, zopne výstupné relé, ktorého kontakt je vyvedený na svorku označenú „PHASE SEQUENCE – OK“. Týmto relé sa potom ovláda stykač, ktorý pripája motor priamo. Na indikačnom paneli svieti iba LED „ON“. Ak je poradie fáz nesprávne, zopne relé na výstupe „PHASE SEQUENCE – WRONG“, rele „PHASE SEQUENCE – OK“ rozopne. Pomocou kontaktov relé „WRONG“ je potom možné ovládať pomocné relé, ktoré prehadzuje niektoré dve fázy medzi sebou, alebo prehodí ovládacie napätia pre cievky reverzačných stykačov ovládajúcich už napájanie motora. Tým sa docieli automaticky stále rovnaké poradie fáz na svorkách motora, pre ktorý je tento detektor určený ako ochranný prvok. Pri nesprávnom poradí fáz sa na indikačnom paneli sa rozsvieti LED „MISORDER“. Pokial vypadne niektorá fáza, obidve výstupné rele sa rozopnú a na indikačnom paneli sa rozsvieti LED „PHASE FAIL“. Toto chybové hlásenie má najvyššiu prioritu. Ako volitelná funkcia je tiež možnosť reverznej funkcie spojením svoriek „REVERSE“.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

– napájanie                                230V / 50 Hz

– vstupné napätia                     230V alebo 400V

– vlastná spotreba                            1 VA

– výstupy                                    spínacie kontakty relé

– šírka                                         3 moduly na DIN lište

CENA: 57,- EUR bez DPH