Výroba priemyselnej elektroniky

Digitálny termostat s reálnym časom CTS 060

2CTS 060 je elektronický riadiaci modul, určený predovšetkým pre riadenie filtrácie a ohrevu v bazénových systémoch. Združuje v sebe digitálny termostat s možnosťou nastavenia offsetu pre zobrazenie aktuálnej teploty, hodiny reálneho času so zálohovaním a denným cyklom, možnosť nastavenia troch intervalov pre zapínanie filtrácie s minútovou presnosťou. Okrem toho má tento prístroj zabudovanú logiku s voliteľnou prioritou času alebo teploty a možnosť nastaviť zmysel spínania výstupu termostatu a to buď ako spínací pre ohrev, alebo rozpínací pre chladenie. Je vybavený vstupom pre snímač prietoku filtrácie, pričom sleduje, či po nábehu filtrácie aj skutočne nastal dostatočný prietok v potrubí s tým, že tolerancia výpadky prietoky či už pri zapnutí alebo počas chodu filtrácie je cca 30 sekúnd. Súčasťou kompletu prístroja je snímač teploty, ktorý je odporový a vysokoóhmový, čo znamená to, že prípadné predlžovanie jeho prívodného kábla aj o niekoľko metrov nespôsobí žiadnu podstatnú odchýlku pri meraní teploty.

 TECHNICKÉ ÚDAJE:

- napájanie                                                     230V / 50Hz

- príkon                                                            < 1VA

- rozsah merania teploty                                0 – 60°C

- rozsah nastavenia teploty                            10 – 49°C

- rozsah nastavenia offsetu                            0 – 6°C

- hysterézia ( pevná )                                     0,5°C

- štandardná dĺžka kábla snímača teploty     3m

- cyklus hodín                                                denný

- výstupy pre ohrev/chladenie a filtráciu       kontakt relé 250V/3A

- digitálny výstup ( voliteľný )                      RS232

- sledovanie prietoku filtrácie (voliteľné )     vstup pre snímač, časové oneskorenie cca 30s

- zálohovanie – dĺžka                                     cca 1 rok bez pripojenia na sieť

- spôsob zálohovania                                     lítiová batéria CR2032

 FUNKCIA PRÍSTROJA:

Základné zobrazenie ponúka údaj o aktuálnej teplote, čase a stave výstupov. Aktívny stav výstupov indikuje blikanie napisu “wat“ pre ohrev / chladenie a “cl“ pre cirkuláciu, ak sú tieto výstupy neaktívne, uvedené nápisy sa trvalo zobrazujú.

Stlačením tlačidla MODE/SET sa ako prvé zobrazí nastavovanie požadovanej teploty. Tá sa potom nastavuje tlačidlami DOWN a UP. Ďalším stláčaním tlačidla MODE/SET sa postupne zobrazia všetky položky nastavenia, teda nastavenie offsetu, času, intervalov filtrácie, dobehu filtrácie, priority a zmyslu spínania hlavného výstupu. V každom zobrazení sa jednotlivé parametre nastavia tlačidlami DOWN a UP.

Podrobný popis a postup si možte stiahnut v datasheete prilozenom nižšie.

CENA:  95,- EUR bez DPH

Stiahnite si datasheet:  CTS 060